Vinkkejä rakentajille

Talorakentamista suunniteltaessa on paljon selvitettäviä asioita rakentamisen eri osa-alueella. Tässä muistilistaa lämmityksen ja ilmanvaihdon osalta, joihin EWARCO tarjoaa ratkaisun, mukavuudesta ja säästöistä tinkimättä.

Ilmanvaihto

Ilman laatu on hyvin merkittävä seikka talon ja sen asukkaiden hyvinvoinnille. nykyisten rakennusmääräysten mukaiset ilmanvaihtomäärät ovat riittäviä, mutta on varmistettava sisään tulevan ilman puhtaus. Ilman suodattimet on oltava hyvät ja helposti vaihdettavissa. Mikäli rakennetaan alueelle missä esimerkiksi liikenteen tai puun polton johdosta on ulkoilmassa paljon pienhiukkasia, tarvitaan mahdollisesti sähkösuodatusta.

Ilmatasapaino 

Ilmatasapaino vaikuttaa myös ilmanlaatuun. Hallitsemattomat ilmavirtaukset tuovat rakenteista haitallisia bakteereita ja pölyä sisäilmaan, sekä lisäävät turhaa energiakulutusta. Ilmanpaine muuttuu ulkona sääolosuhteista riippuen, mutta sisällä vaihtelu on suurempaa johtuen esimerkiksi ilmansuodattimien tukkeutumisesta. EWARCO mittaa reaaliaikaisesti paine eroa talon vaipan yli ja tekee tarvittavat säädöt ilmatasapainon säilyttämiseksi. ilmatasapainoon on pystyttävä vaikuttamaan poikkeavasti. Takan sytytys vaatii usein takkakytkin toiminnon. Liesituuletin ja keskuspölyimuri aiheuttavat suuren alipaineen joka tuo ikävää noenhajua takasta, jopa savua palon aikana, ilmanvaihtokoneen on pystyttävä reakoimaan ilman viivettä ja ylipaineistamaan itsensä, että yleensäkin esimerkiksi liesituuletin toimii. EWARCO ottaa vastaan sähköisen tiedon liesituulettimelta ja keskuspölyimurilta sekä yli paineistaa ilmanvaihdon laitteita käytettäessä.

Tuloilman lämpötila 

Tuloilman lämpötila vaikuttaa asumismukavuuteen. Normaaleissa ilmanvaihtokoneissa tuloilma on kylmempää mitä sisäilma lämmityskaudella, tästä johtuu vedon tunne jolloin ilmanvaihtoa on vähennettävä ja tikittävä ilman laadusta. EWARCON tuloilma on huoneilmaa huomattavasti lämpimämpää ja säädettävissä, Eikä EWARCOSSA ole sähkövastuksia jotka ovat suorastaan sähkörosvoja.

Talosta poistettava ilma 

Talosta poistettava ilma sisältää paljon energiaa, joka täytyy ottaa talteen, EWARCON kaksivaiheinen talteenotto saavutetaan huomattavasti yli sadan prosentin hyödyn, LTO.n ja lämpöpumpun ansiosta.

Asunnon viilentäminen 

Asunnon viilentäminen tuloilmaviilennyksellä joko kompressorin avulla, jolloin lämpö ohjataan varaajaan kuumaa käyttövettä varten, tai maavilennyksellä jolloin lämpöä varastoidaan maaperään talvea varten. kumpikin EWARCON tekniikka poistaa tehokkaasti ylimäärisen kosteuden talosta, jolloin sisäilmasta tulee miellyttävä.

Ilmainen energia

Ilmaisen energian valjastaminen todella pienellä perustamiskustannuksella ei voida myöskään unohtaa. Passiivinen maalämpö ja ESA aurinkokeräin  valjastavat tehokkaasti ilmaista energiaa käyttöön, tehosteena voidaan asentaa  boosteri