Ewarco ilmanvaihtolämmitys

Ewarco-ilmanvaihtolämmitys on varteenotettava lämmityskeino nykyisissä matalaenergiataloissa.

Kiristyneiden rakentamismääräysten ja energiansäästön myötä on syntynyt suorastaan tilaus ilmanvaihtolämmitykselle.

Ewarco-hybridilaitteen kannalta on sama, mikä on talon lämmönjakokeino, vesikiertoinen lämmitys tai ilmalämmitys. Ewarco-laitteissa on tekniikka, jolla lämpö voidaan kohdistaa joko ilmaan ja/tai varaajaan ja lämpöpumppu toimii aina parhaalla hyötysuhteella. Tämä tekniikka on hyödyllisyysmallisuojattu ja myös patentti on haussa. Patentti on myönnetty 31.1.2017.

Taustaa:

Yleinen käytäntö on, että talon ilmanvaihto ja lämmitys järjestetään täysin erillisinä, jolloin muodostuu monimutkainen, kallis, tilaa vievä, huonosti toimiva ja – hallittava laitesekamelska. Myös viihtyvyystekijät (veto ja lämpötila) sekä hygieenisyys (pöly, pienhiukkaset, biologiset- ja ilman kaasumaiset epäpuhtaudet) ovat usein ongelmana kyseisissä järjestelmissä, joissa usein tingitään ilmanvaihdosta. Myös lämmitysjärjestelmän reagointi muuttuviin ulkoilman lämpötiloihin on toivottoman hidasta. Perinteisten ilmanvaihtolaitteiden jäätyminen pakkasilla on todellinen ja kallis ongelma.

Rakentamismääräykset asettavat tiukat vaatimukset sekä ilmanvaihdon lämmön talteenotolle että rakennuksen eristykselle. Kun vielä huomioidaan hyödynnettävät lämpökuormat, niin tarvittava lisäenergia jää hyvin pieneksi, eikä sen kattamiseksi tarvita raskaita investointeja.

Tähän Ewarcolla on tarjolla edullinen ja toimiva ratkaisu, sekä investointina, että käyttökustannuksiltaan. Myös viihtyvyystekijät, puhdas ja terveellinen sisäilma, on huomioitu.

Ewarco järjestelmässä hyödynnetään niitä laitteita ja rakenteita, jotka on hankittava joka tapauksessa. Tällä vältetään päällekkäisten laitteiden/järjestelmien hankinta ja säästetään investointikustannuksissa.

Lopputuloksena on yksikertainen, edullinen, toimiva, helposti hallittava, hyvän sisäilman laadun takaava Ewarco-ilmanvaihtolämmitys.

Asuinrakennuksessa tarvitaan lämmitysenergiaa:

  1. Ilmanvaihdon lämmitys
  2. Tilojen lämmitys
  3. Käyttöveden lämmitys

Asuinrakennuksen lämmitys muodostuu kahdesta tekijästä:

  1. Miten tarvittava lämpö tuotetaan
  2. Miten tuotettu lämpö jaetaan rakennukseen, ilmanvaihtoon ja käyttöveteen

Ewarco-ilmanvaihtolämmitys kohdistuu molempiin, lämmön tuottoon sekä lämmön jakoon ja tarkoittaa:

  1. Lämpö tuotetaan talteen ottamalla ja kierrättämällä lämpöenergiaa, luonnon lämmönlähteitä passiivisesti hyödyntäen, jota vielä täydennetään lämpöpumpulla.
  2. Lämpö jaetaan tuloilman avulla, käyttämällä samoja ilmanvaihtokanavia, jotka rakennetaan joka tapauksessa.

Ewarco-järjestelmä on investoinniltaan edullisin, se on myös asukkaiden viihtyvyyden ja terveellisen sisäilman kannalta ylivoimainen muihin järjestelmiin verrattuna.

Katso miksi Ewarco on kehittänyt ilmanvaihtolämmityksen.