Vinkkejä rakentajalle

Oman kodin rakentaminen on elämän tärkeimpiä päätöksiä. Kysymyksessä on hankinta, jonka tulee kestää useita sukupolvia. Oikein rakennettuna nykyaikainen talo kestää yli vuosisadan.

Hallittua asumismukavuutta

Historiasta voidaan helposti ottaa oppia, mutta tulevaisuuden ennustaminen on vaikeampaa. On kuitenkin lukuisia tekijöitä, joita voidaan ennustaa: Vuosittain koetaan helteitä ja huippu-pakkasia, nopeita muutoksia säässä, ilmankosteuden vaihtelua. Nämä tekijät noudattelevat arvoja, jotka toteutuvat vuosittain lähes identtisesti.

Näin tulee myös jatkumaan, eikä tarvita kristallipalloa sen ennustamiseksi. Talon tulee kestää eri olosuhteet asumismukavuudesta tinkimättä. Mikä on hyväksi talolle on hyväksi myös sen asukkaille. Sisäilman lämpötilan ja -ilmankosteuden tulee olla hallittuja koko ajan, niin pakkasilla kuin helteilläkin.

Fysiikan lait ja luonnonilmiöt ovat faktoja, joita vastaan ei kannata taistella, sen taistelun häviää varmasti, sen sijaan niitä kannattaa hyödyntää.

Asuminen mukavasti ihanteellisissa olosuhteissa ja kaiken lisäksi edullisesti, talossa jolla 100 v. jälkeenkin on jälleenmyyntiarvoa. Kun jo rakentaessa tiedät, että tästä tulee hyvä, niin rakentaminen on huolettomampaa

Uusia mahdollisuuksia

Talonrakentaminen on kehittynyt huomattavasti viime vuosikymmenten aikana. Talon eristeet ovat parantuneet siinä määrin, että lämpöenergian johtuminen seinien läpi on laskenut alle puoleen siitä mitä se oli vielä 1990-luvulla. Toisaalta mukaan ovat tulleet vaatimukset ilmanvaihdon lämmön talteenotolle, jolloin koneellinen ilmanvaihto on käytännössä pakollinen.

Kaksikymmentä vuotta sitten koneellinen ilmanvaihto oli harvinainen, silloin käytettiin ns. painovoimaista ilmanvaihtoa, eikä lämmön talteenottoa ollut lainkaan.

Nämä tekijät tuovat mukanaan uusia haasteita, mutta ne antavat myös uusia mahdollisuuksia.

Alla olevaan listaan on koottu talon energian käyttöön ja sisäilmaan liittyviä tekijöitä, jotka sisältyvät Ewarco-järjestelmään. Nämä ovat asioita joihin Ewarco voi suoraan vaikuttaa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Ne ovat tärkeimpiä asumiseen liittyviä terveys- ja mukavuustekijöitä.

Aurinkolämpö

Aurinkoenergia on uusiutuvaa energiaa, joka tulevaisuudessa tulee lisääntymään voimakkaasti. Rakentamismääräykset muuttuvat ja vaativat lisääntyvää aurinkoenergian käyttöä.

Aurinkoenergian hyödyntäminen voidaan jakaa aurinkosähköön ja aurinkolämpöön. Ewarco on keskittynyt aurinkolämpöön ja kehittänyt järjestelmän, missä aurinkoenergiaa hyödynnetään passiivisesti (ilman lisälaitteita) ulkoa tulevan raitisilman lämmittämiseen ns. kuivakeräimellä. Tämä on nykyisistä aurinkolämpöjärjestelmistä hyötysuhteeltaan tehokkain ja investointina edullisin.

Vinkki: Taloa rakennettaessa kannattaa huomioida aurinkokeräimen lisääminen jälkeenpäin, mikäli se ei rakennettaessa ole mahdollista, esimerkiksi aikataulullisista syistä. Tämä vaatii ainoastaan haaroituksen ulkoilmakanavaan siten, että ilmanotto voidaan vaihtaa joko eteläiselle tai pohjoiselle puolelle taloa vuodenaikojen mukaan.

Maalämpö

Maalämpö on uusiutuvaa energiaa ja muodostuu osittain aurinkolämmöstä ja osittain geotermisestä lämmöstä. Ewarco on kehittänyt järjestelmän, missä maalämpöä hyödynnetään ilman lämpöpumppua.

Kysymyksessä on ns. passiivinen maalämpö, jossa maaperästä tuodulla lämmöllä esilämmitetään ulkoa tulevaa raitisilmaa, käyttäen ainoastaan kiertovesipumppua. Tämä järjestelmä on integroitu Ewarco laitteisiin vakiona.

Maalämmön keruupiirin ei tarvitse olla niin järeä kuin maalämpöpumppuja käytettäessä. Keruupiiri voidaan asennetaa talon alle rakennuksen perustuksia tehtäessä. Tämä järjestelmä on äärimmäisen edullinen, sillä keruupiirin investointi on ainoastaan lämmönkeruuputken hinta ja vähän asennustyötä. Kaivuutyötä ei tarvita. Putki maksaa n. 1 €/m ja sitä tarvitaan n. 150 m.

Passiivinen maalämpöjärjestelmä toimii kaksisuuntaisesti, talvella tuloilman lämmitykseen, kesällä tuloilman viilennykseen. Järjestelmä myös varastoi tehokkaasti lämpöä tai kylmää maapiiriin, kesällä viilennettäessä varastoidaan lämpöä ja talvella lämmitettäessä varastoidaan kylmää.

Vinkki: Päädyt ilmanvaihdossa mihin ratkaisuun tahansa, kannattaa maalämmön keruupiiriasentaa talon allejoka tapauksessa, se on sieltä otettavissa käyttöön myöhemminkin. Passiivisen maalämpö on tulvaisuutta ja arvokas yksityiskohta talon myyntitilanteessa. Jälkeenpäin maapiirin asennus talon alle on mahdotonta ja vaaka-asennus talon viereenkin on todella kallista.

Lämmön TalteenOtto (LTO)

Ewarco-laitteissa LTO perustuu vastavirtaperiaatteella toimivaan lämmönvaihtimeen.

Ewarco käyttää kotimaisia korkealaatuisia, alumiinisia, lämmönvaihtimia. Ne ovat tiiviitä, eivätkä päästä ilmoja sekoittumaan, edes pieniä määriä. Yhdistettynä kylmän ulkoilman lämmittäminen passiivisella maalämmöllä, saavutetaan LTO-kennolle lyömätön etu, se ei jäädy, eikä ilmamääriä tarvitse rajoittaa, eikä puhaltimia pysäyttää tai ohittaa.

LTO, ym. vastavirtalämmönvaihtimen hyötysuhde on n. 80 %. Yhdistettynä passiiviseen maalämpöön saadaan rakentamismääräysten mukaiseksi vuosihyötysuhteeksi yli 90 %. Laitteilla, joissa on ainoastaan LTO, jää vuosihyötysuhde alle 70 %, sillä merkittävä osa energiasta kuluu kennon sulatuksiin.

Vinkki: Passiivinen maalämpö auttaa LTO-kennoa pysymään sulana äärimmäisilläkin pakkasilla, jolloin energiaa ei tuhlata sulatuksiin tai jouduta ohittamaan LTO:ta. Ilmanvaihtolaite, jossa on integroituna sekä passiivinen maalämpö, että vastavirta-LTO, säästää monelta murheelta ja vähentää energiakustannuksia.

Puhdas sisäilma

Puhdas sisäilma on asukkaille tärkeä terveellisyys- ja mukavuustekijä. Tilastot siitä, mitä huono sisäilma voi aiheuttaa asukkaiden terveydelle, ovat todella synkkiä. Hyvästä sisäilmasta ei kannata tinkiä.

Sisäilman kosteudella on merkittävä vaikutus homeiden ja muiden mikrobien kasvuun. sisäilman suhteellinen kosteus, RH, ei saisi missään olosuhteissa nousta yli 60 %, ei edes kesällä, vaikka ulkoilman kosteus olisikin yli 90 %. Sienien ja homeiden kasvu alkaa kun kosteudessa ylitetään 60 %.

Vinkki: Mikäli talosi on lähellä vilkkaasti liikennöityjä teitä, lähellä on teollisuutta tai voimaloita, kannattaa hankkia Ewarcon malli, jossa on sähkösuodatin. Sähkösuodatin kerää tehokkaasti ilman pienimmätkin pienhiukkaset, ne ovat kaikkein vaarallisimmat, eikä niitä kyetä suodattamaan muilla suodattimilla.

Lämpöpumppu

Kaikissa Ewarco-laitteissa on lämpöpumppu.

Koska lämpöpumppu käyttää lämmönlähteinään useita eri lämmönlähteitä (aurinko-, maa- ja poistoilman lämpö), on kysymyksessä ns. hybridilämpöpumppu.

Lämpöpumpun kylmätekniikka on patentoitu (Pat.rek.no: FI 126539 B).

Lämpöpumpulla voidaan lämmittää: vettä (varaajaa), tuloilmaa ja viilentää ja näiden eri yhdistelmiä. Laitteen automatiikka hoitaa aina optimaalisen käytön edellisten toimitilojen kesken.

Kylmätekniikassa pätevät seuraavat nyrkkisäännöt: ”Lämmön otto lämmönlähteestä on sitä vaikeampaa, mitä syvemmältä se haetaan ja toisaalta lämmön luovutus lämmitettävään kohteeseen on sitä vaikeampaa, mitä korkeammalle se nostetaan”.

Tähän auttaa jälleen passiivinen maalämpö, se nostaa poistoilman lämpötilaa, jolloin lämpöpumppu saa lämpöä höyrystimelle. Toisaalta lämmön luovutuksessa lämmitetään varaajavettä kylmäkierron kuumakaasuilla ja lisäksi tuloilmaa lämpöpumpun lauhdelämmöllä. Lauhdelämpö määrää lämpöpumpun toiminnan ja hyötysuhteen. Ulkoa tuleva ilma on lähes aina viileämpää, kuin varaajasta tuleva kylmä vesi, joten edullisin toimitila on lämmittää kuumakaasuilla vettä ja lauhdelämmöllä tuloilmaa. Nämä selittävät sen, miksi Ewarcon lämpöpumpun hyötysuhde on korkeampi, kuin tavanomaisilla maalämpöpumpuilla.

Vinkki: Ilmanvaihtolaitteeksi kannattaa valita ilmanvaihtolaite, jossa on lämpöpumppu ja toiminnaltaan sellainen, joka lämmittää tuloilmaa suoraan lauhdelämmöllä.

Boosteri

Boosteri on pienikokoinen maalämpöpumppu, joka on integroitu Ewarco-hybridilämmitysjärjestelmään.

Lämmönlähteenä käytetään samaa passiivisen maalämmön keruupiiriä, kuin itse hybridilämmityslaitteessakin. Se toimii samoilla kv-pumpuilla ja ohjauksella.

Boosterilla lämmitetään pelkästään varaajavettä ja se kytketään varaajan ja vesikiertoisen lämmityspiirin sunttiventtiilin väliin, jolloin boosterilla lämmitetty vesi pääsee, joko suoraan lämmityspiiriin tai varaajaan, (tai molempiin).

Vinkki: Asennuksissa kannattaa huomioida boosterin lisääminen jälkikäteen. Se ei vaadi, kuin pienen tilan Ewarco laitteen läheisyyteen, boosteri on mitoiltaan: leveys 192, korkeus 320, pituus 500 mm. Lisäksi maapiirin putkiin kannattaa asentaa T-haarat ja sulkuventtiilit.

Lämmönjako

Ewarco-laitteella lämmitetään tuloilmaa ja energiavaraajaa. Varaajan lämpöä käytetään käyttöveden lämmittämiseen ja vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Käyttövettä lämmitetään varaajan yläosassa olevalla (kampa)kuparikierukalla ja lämmityksessä kierrätetään varaajavettä, jonka lämpötilaa säädetään normaalilla sunttiventtiilillä ja lämmönsäätäjällä. Ewarco-laitteen kannalta on samantekevää, mikä lämmönjakokeino on käytössä: lattialämmitys, patterilämmitys tai ilmalämmitys.

Lämmönjaossa kannattaa huomioida rakentamisessa tapahtunut kehitys viimeisen 20 v. ajalla. Talojen eristyksessä on tapahtunut radikaali parantuminen siten, että tilojen vaatima lämmitystarve on laskenut alle puoleen. Toisaalta koneellinen ilmanvaihto on tullut painovoimaisen ilmanvaihdon tilalle ja rakentamismääräyksissä asetettu vaatimukset lämmön talteenotolle.

Nämä yhdessä aiheuttavat sen, että mikä oli toimiva ratkaisu 20 v. sitten, on tänä päivänä enemmän kuin haasteellinen.

Useimmin käytetty lämmönjakotapa on vesikiertoinen lattialämmitys. Lämmitysputket ovat betonilaattaan valettuna ja ilmanvaihdossa on pelkkä vastavirtakennolla varustettu ilmanvaihtolaite. Tämä järjestelmä on todella vaikea saada hallintaan, (se on fysiikan lakien vastaista taistelua).

Hyvin eristetyissä taloissa lattian pintalämpötila ei voi olla kovinkaan paljoa huoneilmaa lämpimämpi ja toisaalta LTO lämmittää tuloilman suhteellisen lämpimäksi (vastavirtalämmönvaihtimen hyötysuhde on n. 80 %). Kun pakkanen laskee siihen lämpötilaan, missä LTO ohitetaan, alkavat vaikeudet. Ilmanvaihtolaite puhaltaa pakkasilmaa sisään ja toisaalta täytyisi lattia saada lämpenemään nopeasti. Tämä ei kuitenkaan onnistu, sillä betonilaatta reagoi hyvin hitaasti jolloin asunnosta tulee kylmä ja vetoisa.

Ewarcolla on tähän ongelmaan toimiva ratkaisu: Ilmanvaihtolämmitys.

Vinkki: Ilmanvaihtolaite kannattaa varustaa jälkilämmityspatterilla.